Utbildning – Grundskola

Hej!

Välkommen hit. Den här zonen är en utbildningszon för personal som arbetar och möter barn och föräldrar inom grundskolan. Vi har tagit fram en kort utbildning som består av två delar och tar 15–20 minuter att ta sig igenom. Första delen består av ett videoklipp på tre minuter (flik 1) och andra delen av ett reflektionsmaterial (flik 2-6). Börja med att se klippet och gå sedan vidare till reflektionsmaterialet. Du hittar allt i menyn här till vänster.

Syftet med utbildningen är att uppmärksamma dig på olika situationer som kan uppstå i ditt arbete och underlätta för dig att närma dig ämnet övervikt och obesitas/fetma, vilket många upplever är svårt. Vi hoppas att materialet ska hjälpa dig att förstå din egen roll i förhållande till barnets välmående samt ge några konkreta tips på hur du kan gå vidare. Om du vill läsa mer generell information om barnobesitas finns det längst ner i samma meny.