HOBS Obesitas Sverige vecka

In your face! Förebyggande av obesitas utifrån ett barnperspektiv

Föreläsare: Anette Jansson, dietist och sakkunnig intressepolitik och prevention på Hjärt-Lungfonden

Onsdag 8 mars, kl 12.00-13.00

Anmäl dig HÄR. 

I rapporten “In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam” larmar Hjärt-Lungfonden och UNICEF Sverige om barns utsatthet för skräpmatreklam. I undersökningen har barnen själva fått vara med och visa den matmiljö de lever i och reflektera kring den.

Anette Jansson, dietist och sakkunnig intressepolitik och prevention på Hjärt-Lungfonden, berättar mer om rapporten som bland annat visade att fyra av fem annonser med matreklam, som barnen möter i sin vardag, marknadsför energirika och näringsfattiga livsmedel med mycket socker, salt och fett. 

Deltagarna i undersökningen berättade också att specialerbjudande på snabbmat, godis och läsk upplevs som extra lockande. Hela 74 procent av butikernas specialerbjudande, till exempel köp tre till priset av två, var enligt kartläggningen på livsmedel som energidrycker, läsk, godis och glass.

Idag finns ingen reglering på denna typ av marknadsföring som når barn. Samtidigt ser vi hur andelen 11-15-åringar med övervikt mer än fördubblats på 30 år, och andelen barn med obesitas femdubblats.

Den här frågan måste lyftas till en samhällsnivå. Istället för att skuldbelägga det enskilda barnet och föräldrarna behöver vi skapa ett samhälle där det är lätt att göra rätt val.

Vi vet också att mer ekonomiskt utsatta familjer ofta har extra svårt att göra hälsosamma val. Det handlar dels om en sämre ekonomi, men också om att tidsbrist och en stressande livssituation påverkar.

Den kraftigt ökande förekomsten av övervikt och obesitas bland barn är mycket allvarlig och kommer bli ännu värre i framtiden om inget förändras. Här har både beslutsfattare, livsmedelsföretagen och dagligvaruhandeln ett stort ansvar.

Anmäl dig HÄR.