HOBS Obesitas Sverige vecka

Behandling av obesitas – läkemedel och kirurgi

Föreläsare: 
Joanna Udden Hemmingsson,
överläkare och Med Dr på Obesitascentrum Capio St Görans sjukhus, och ordförande i SFO

Torsten Olbers, professor och överläkare i kirurgi, Linköpings universitet, och ordförande i SFOK

Moderator: Jenny Vinglid, generalsekreterare HOBS

Fredag mars, kl 12.00-13.00

Anmäl dig HÄR.

Vilka metoder är idag godkända för behandling av obesitas och vad har de för evidens? Vad är skillnaden mellan de olika behandlingsformerna och hur ska vården, patienterna och beslutsfattarna resonera kring dem?

Förra året släppte Sverige världsunika nationella riktlinjer för vård av obesitas, där både kirurgi och läkemedel lyfts fram med hög prioritering. 

Just nu ser vi också en rad nya läkemedel som kommer in på den svenska marknaden, men som inte är subventionerade för patienten. Vad vet vi egentligen om dessa nya läkemedel? Kommer de i längden att påverka hur många patienter som behandlas med läkemedel respektive med obesitaskirurgi?

Och den viktigaste frågan: Har regionerna kapacitet att öka behandlingen av obesitas i linje med de nationella riktlinjerna, så fler patienter får tillgång till den evidensbaserade behandling som rekommenderas idag?

Joanna Udden Hemmingsson, överläkare och Med Dr på Obesitascentrum Capio St Görans sjukhus, och ordförande i SFO, Svensk förening för obesitasforskning, berättar om de läkemedel som idag är godkända för behandling av obesitas samt vad som är på gång framåt.

Torsten Olbers, professor och överläkare i kirurgi, Linköpings universitet, och ordförande i SFOK, Svensk förening för obesitas och metabol kirurgi, berättar om obesitaskirurgi och utvecklingen på området.

HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid kommer därefter att, utifrån frågeställningarna ovan, föra ett samtal med Joanna och Torsten.


Anmäl dig HÄR.