HOBS Obesitas Sverige vecka

Obesitas och cancer

Föreläsare: Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden

Torsdag 9 mars, kl 12.00-13.00

Anmäl dig HÄR.

Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden, berättar mer om hur politik för att förebygga övervikt kan utformas framåt. 

Cancerfonden har granskat vilken politik som finns för att förebygga cancer och funnit stora luckor i folkhälsopolitiken. 3 av 10 cancerfall går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor och genom en heltäckande politik skulle färre drabbas av cancer. Övervikt och obesitas är en riskfaktor för cancer och enligt granskningen är politik för att förebygga övervikt är det område som saknar mest politik. Framförallt saknas förutsättningar som gör det enkelt för alla att leva hälsosamt. Lisa Klefbom, Intressepolitisk expert på Cancerfonden, berättar mer om hur politik för att förebygga övervikt kan utformas framåt. 

Anmäl dig HÄR.