HOBS Obesitas Sverige vecka

PCOS utifrån ett patientperspektiv

Föreläsare: Charlotte Ovesson, nationell samordnare på HOBS

Onsdag 8 mars, kl 18.00-19.00

Anmäl dig HÄR.

Den hormonella störningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) drabbar cirka 20% av personer med livmoder i fertil ålder. Det ger symptom som viktuppgång, ökad kroppsbehåring, akne, psykisk ohälsa och infertilitet. En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS.

För att få en bild av hur det är att leva med PCOS och hur patienterna upplever vården har HOBS genomfört en undersökning i form av en enkät och intervjuer. Enkäten har haft över 1000 svarande. Resultatet är en unik rapport om PCOS ur ett patientperspektiv. 

Onsdagen 8 mars kl. 18.00-19.00, på internationella kvinnodagen, föreläser rapportförfattaren Charlotte Ovesson om vad PCOS är och de viktigaste fynden i rapporten. Hur upplever patienterna sitt liv med PCOS? Var det lätt eller svårt att få en diagnos? Vilken hjälp har de fått av vården? Anser de att vården har tillräckliga kunskaper om PCOS?

Stor kunskapsbrist

Patienterna uppger i enkäten att symptomen de har av PCOS orsakar ett mycket stort lidande. Samtidigt tar vården inte lidandet på allvar. Beskedet om diagnosen ges på ett icke-empatiskt sätt, som om PCOS vore något litet och obetydligt. Många erbjuds ingen behandling. Dessutom har många patienter knappt fått någon information om vad PCOS innebär, utan de har skickats hem med uppmaningen att de ska själva ska söka information online.

Dåligt bemötande

Att dåligt bemötande av personer med övervikt eller obesitas inom vården är vanligt blir tydligt i rapporten. Patienter får höra att om de bara går ner i vikt kommer deras PCOS att försvinna, men de erbjuds ingen hjälp med viktnedgång. PCOS betraktas därmed som ett problem som patienten enkelt kan lösa själv genom att gå ner i vikt. Dessutom rapporterar många att de har blivit nekade fertilitetsbehandling på grund av för högt BMI.

Genusperspektiv på vården

Eftersom PCOS huvudsakligen drabbar kvinnor (alla som har en livmoder är dock inte kvinnor, även till exempel transmän kan ha livmoder) är det viktigt att ha ett genusperspektiv med oss om vi vill förstå patienternas upplevelser.

Kvinnosjukdomar och besvär som drabbar kvinnor tas ofta inte på allvar. Flera studier har visat att det finns en bild inom vården av att kvinnor klagar över diffusa besvär och att deras upplevelser av vad som händer i deras kropp inte ses som trovärdiga eller värda att lyssna på. Män får i många avseenden bättre vård än kvinnor, och kvinnor är mer missnöjda med vården än vad män är. Det är viktigt att placera PCOS i det här sammanhanget.

Anmäl dig HÄR.