HOBS Obesitas Sverige vecka

Bemötande i vården

Föreläsare: Charlotte Ovesson, nationell samordnare på HOBS

Tisdag 7 mars, kl 12.00-13.00

Anmäl dig HÄR.

Vad får patienter som lever med övervikt eller obesitas för bemötande av vården? Vi vet att det ofta finns brister i bemötandet. Patienter bemöts utifrån fördomar i stället för kunskap, de får råd som inte hjälper och ibland får de höra kränkande kommentarer.

På grund av detta händer det att patienter med övervikt eller obesitas undviker att söka vård. De antar nämligen att de kommer att bli bemötta på ett dåligt sätt. Det leder till att många väntar alldeles för länge med att söka vård. Det medför inte bara ett stort personligt lidande utan även en stor kostnad när en patient utvecklar följdsjukdomar.

Med utgångspunkt i HOBS bemötanderapport “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock?” föreläser HOBS samordnare Charlotte Ovesson om upplevelser av bemötande av patienter med övervikt och obesitas.

Stort fokus ligger också på hur patienterna skulle vilja bli bemötta och vad du som arbetar inom vården kan tänka på när du möter en patient med ett högra BMI. Denna fråga ställdes i vår bemötandeenkät och vi har fått in över 500 svar från patienter. Genom att utgå från patienters behov och önskemål kan vi arbeta för ett bättre bemötande, där patienter bemöts utifrån kunskap och omtanke.

Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar inom vården och möter patienter, men även du som inte arbetar inom vården är välkommen för att lära dig mer om bemötande, hur det ser ut i dag och hur patienter vill bli bemötta.

Anmäl dig HÄR.