Du räknas - skola

Checklista 


Det är viktigt att du som lärare använder ett språk som uppmanar till en inkluderande verksamhet. Det är viktigt att reflektera över hur en talar med övrig personal när barn är omkring och hör hur en uttrycker sig. Ett bra sätt att tänka när en samtalar är att alltid förutsätta att den vi pratar om finns    i rummet. Vilket innebär att när en talar om något säger en aldrig ”vi” eller ”dom”. 

Ordens betydelse:

Det är viktigt  att använda rätt vokabulär både för att du som vuxen ska känna dig trygg i det du säger och att det landar rätt hos eleverna. Det är till exempel stor skillnad i att prata om ”tjocka personer” eller ”personer som lever med övervikt”.

Vi har valt att använda ordet obesitas i materialet istället för fetma trots att orden är synonyma så ser vi att det finns ett stort stigma kring hur dagens samhälle idag ser på begreppet fetma som ”självförvållat” och är kopplat till både skuld och skam för personer som lever med obesitas. Vi ser därför att obesitas används för att minska stigmatiseringen, så att ordet obesitas blir laddat med kunskap om vilka komplexa bakgrundsfaktorer som ligger bakom och att de börjar ses för den kroniska sjukdom som den är.Checklista: motverka viktmobbning.

Om jag hör en annan elev kommentera någons vikt eller kroppsstorlek så uppmärksammar jag att de inte är ett beteende som är önskvärt.

Om jag får vetskap om att en lärare kallat elev för ”tjock” införklassen anmäler jag detta.

På vår skola har vi en likabehandlingsplan eller åtgärdsplan som inkluderar ett arbete för att motverka kränkande behandling kopplat till vikt och storlek. 

Uppmärksamma fat-shaming , det vill säga uttryck som exempelvis "jag känner mig så tjock idag". Tjock är ingen känsla, ifrågasätt personer som gör dessa uttalanden. Problematisera använigen och be dem udvika att använda ordet i negativa sammanhang.

Tänk på!

Övningar i klassrummen som handlar om att, lyfta och mäta andras kroppar vet vi skapar en stor oro och utsatthet för personer med övervikt och obesitas. Undvik därmed övningar som skapar en osäker miljö och som kan leda till obehag och ohälsa.