Gör vår enkätundersökning!

Publicerad 2020-07-09

Är du ungdom och lever med övervikt eller obesitas/fetma eller har du anhöriga som lever med obesitas/fetma? I så fall får du gärna besvara denna enkät som kommer vara till underlag för att utveckla vår verksamhet. Enkäten tar endast några minuter att besvara och du är helt anonym. Frågorna gäller aktiviteter och chatt möjligheter. Om du har några frågor gällande enkäten maila: cassandra.saaf@hobs.se . Tack för du tar dig tiden att besvara våra frågor.

Besvara enkäten här: https://forms.gle/D7ihHF2xrzq3m2mYA

Eller gå in på: hobs.se/ungdomszon

Sprid gärna enkäten vidare i ditt nätverk så vi når så många som möjligt!