Utbildning – Föräldrar och anhöriga

Hej!

Välkommen hit. Den här zonen är en utbildningszon för föräldrar och anhöriga till barn och unga som lever med övervikt och obesitas/fetma. Vi har tagit fram en kort utbildning som består av två delar och tar 15–20 minuter att ta sig igenom. Första delen består av ett kort videoklipp (flik 1) och andra delen av ett reflektionsmaterial (flik 2-6). Börja med att se klippet och gå sedan vidare till reflektionsmaterialet. Du hittar allt i menyn här till vänster.

Syftet med utbildningen är att underlätta för dig som förälder eller anhörig att närma dig ämnet övervikt och obesitas/fetma, vilket många upplever är svårt. Vi hoppas att materialet ska hjälpa dig att förstå din egen roll i förhållande till barnets hälsa samt ge några konkreta tips på hur du kan gå vidare. Om du vill läsa mer generell information om barn-obebesitas/fetma finns det längst ner i samma meny.