Barn och ungdomar

Vi kan äntligen stolt presentera våra 20 minuters utbildningar.

Som en del i vårt arvsfondsprojekt har ungdomar tillsammans med projektanställda arbetat fram ett manus och case helt baserat på upplevelser från målgruppen. 

Informationsfilmerna med tillhörande utbildningsmaterial tar ca 20 minuter och vänder sig till alla vuxna som möter målgruppen barn och ungdomarmed övervikt och fetma. 

Ni hittar alla filmer och utbildningar här och ni får gärna dela och sprida dem.

Behöver ni informationsmaterial för utbildningarna för utskick så kontakta oss gärna så får ni det av oss. 

Ett stort tack till alla härliga ungdomar och föräldrar som bidragit i arbetet med framtagningen av filmerna och materialet.