Du räknas - skola

Du räknas !


Vi vet att många upplever att det är svårt att prata om övervikt och obesitas. Stigmatiseringen i samhället av kroppar som bryter mot normen bidrar till osäkerheten. ”Hur ska jag uttrycka mig för att inte kränka?= "Kommer inte barn som är större än normen att känna sig utpekade?” =”Bidrar det inte till ätstörningar om vi pratar om det?” tillhör vanliga frågor. Men det viktiga är att börja prata om det.
 
Genom att undvika ämnet står vi still, men genom att tala om det förgivettagna, fördomarna och öka kunskapen om att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom lär vi barn att kroppar är olika och att det är i sin ordning. Materialet syftar till att förebygga stigmatisering och fördomar och förmedla att hälsa och välmående är mycket mer än bara storleken på en persons kropp. Läs metodmaterialet nedan eller ladda ner det genom att klicka högst upp till höger på dokumentet där det står download.