Du räknas - skola

Filmer om viktstigma


Här har vi samlat intervjuer om viktstigma. Filmerna är textade på svenska och engelska. Tryck på cc på videon för att välja språk. På film ett till tre ser ni Ximena ramos salas berätta om varför det är viktigt att prata om viktstigma och vad viktstigma leder till. Film fyra berättar Naghmeh Ghanbar Zadeh sina erfarenheter av viktmobbing i skolan.


1. Ximena- varför det är viktigt att uppmärksamma viktstigmatisering.

Om filmen: fördomar om övervikt och obesitas/fetma leder till att det forskas mindre om sjukdomen. Därför måste vi adressera fördomarna och viktstigmatisering på en nationell nivå.


2. Ximena- varför är det viktigt att definiera fördomarna

Om filmen: det finns många fördomar om personer som lever med övervikt och obesitas/fetma. Mycket av fördomarna utgår ifrån oss själva. Men när en fördom finns hos många människor skapas stigma, det vill säga, negativa stereotyper som finns i samhället om en viss grupp. Diskriminering skapas när människor agerar på dessa fördomar och negativa stereotyper och därigenom behandlar människor orättvist. Kunskapen om övervikt och obesitas/fetma måste öka så vi kan förändra negativa attityder.


3. Ximena- stigmatisering leder till...

Om filmen: att bli utsatt för viktstigma av föräldrar, vänner och personal påverkar hälsan negativt. Det bidrar till att en inte känner sig bekväm i sin egna kropp och kan göra så att en börjar tro att en förtjänar kränkande behandling av personer i sin närhet. Det skapar stress, ångest, isolering och suicid. Det är dags att sluta skuld och skambelägga personer som lever med en större kropp.


4. Naggie: min erfarenhet av viktmobbning i skolan


Om filmen: Naggie berättar om hur det är att växa upp med obesitas/fetma och att utsättas för viktmobbning, där elever stirrar ut henne och undviker att sätta sig bredvid henne. Naggie önskade att lärare hade frågat henne hur hon mådde.