Du räknas - skola

Forum för lärare


I forumet kan du tala med andra lärare och skolpersonal som har eller ska använda sig utav materialet. Där kan du ställa frågor om materialet, ge tips och idéer till utvecklig av materialet. Kanske har det uppstått en situation där kränkande behandling kopplat till vikt förekommit där du som skolpersonal behöver feedback på hur du bäst kan bemöta situationen. Här kan du rådfråga andra skolpedagoger.  Gå forumet för lärare här .