Du räknas - skola

Artiklar


Här samlar vi artiklar och studier kopplat till övervikt och obesitas/fetma om barn. Samt information om att motverka kränkande behandling. 

- Information om barnobesitas/fetma i Sverige,läs mer på Boris registret.

- Diskrimineringsombudsmannen- Förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder, läs här.

- Skolverket-Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling, läs här.

- Brenda Major Jeffrey M.Hunger Debra P.Bunyan Carol T.Miller - The ironic effects of weight stigma. Journal of Experimental Social Psychology, Läs studien här.