Du räknas - skola

Ökad ohälsa


Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa kan bero på flera olika orsaker, hemförhållande, tidigare trauman, ofrivillig ensamhet, skolmiljö och så vidare. Vad som är viktigt för många unga är att finna ett samanhang och bli sedd och lyssnad på. 

Hur arbetar er skola med psykisk ohälsa?
Hur arbetar er skola för att motverka ohälsa bland unga med övervikt och obesitas. Dela gärna med dig och tips oss om artiklar så vi kan öka informationen till andra i samhället. 

Undersökningar:

Psykisk ohälsa bland unga har ökat mellan 1985–2014 och Folkhälsomyndigheten har undersökt tänkbara orsaker till ökningen. Brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden kan vara två av orsakerna: Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

SKL- Sveriges komuner och landstings om utmaningar och nuläge i elevhälsan.