Du räknas - skola

Psykosomatiska besvär


Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år bland barn som är 11, 13 och 15 år. Studien som är internationell samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO) och den senaste undersökningen visar att självrapporterade psykosamatiska besvär såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/2014 och 2017/2018:  Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär