Du räknas - skola

Skolbarns rörelse


Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år bland barn som är 11, 13 och 15 år. Studien som är internationell samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO) och den senaste undersökningen visar att de flesta skolelever rör sig för lite: Skolbarns hälsovanor