Du räknas - skola

Hetsätningstörning / Binge eating disorder


Hetsätning är vanligt förekommande. Många tänker inte på att hetsätning är en ätstörning precis som anorexi, med skillnaden att hetsätning kan leda till övervikt eller obesitas. På samma sätt som anorexi påverkar ens måede, vikt och hälsa så har hetsätning en påverkan på hälsa, mående och vikt.

Kännetecken för hetsätning
Hetsätningstörning kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning. Barnet känner sig plågad av hetsätandet, det sker i genomsnitt mist en gång i veckan under en period av 3 månader där hetsätningen inte görs för kompensationssyfte.


Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken:
1)  Barnet äter mycket snabbare än normalt.
2)  Barnet äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts.
3)  Barnet äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger.
4)  Barnet äter ensam på grund av skam de stora matmängderna.
5)  Barnet känner sig "äcklad" av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd efter att ha hetsätit.


Ytterligare information

Läs mer om hetsätning hos VårdguidenRiksföreningen mot ätstörningar Frisk och fri eller Netdoktor.