Du räknas - skola

Behandling


Vårdprogram

Det finns olika vårdprogram för övervikt och obesitas. Vård ges även på olika nivåer beroende på om barnet lever med övervikt eller obesitas. Dock finns det fortfarande omåden i Sverige där sjukvården inte tar hand om barn med obesitas. Det finns flera barnkliniker som inte tar emot barn som "endast" har obesitas, utan bara om någon följdsjukdom har uppkommit. Om obesitas behandlas tidigt minskar risken för framtida sjuklighet och det är dessutom mer lättbehandlat.

De olika vårdnivåerna:

1. Barn och skolhälsovård

2. Primärvård

3. Barnklinik med obesitasteam/regioncentrum

4. Rikscentrum/regioncentrum

Vårdnivå 1 (barn-och skolhälsovård)
Har ansvar att ge generell primär prevention, vilket betyder att uppmärksamma barn-och ungdomar med okomplicerad övervikt och förhindra en utveckling av obesitas hos den berörda personen samt åtgärder mot okomplicerad övervikt i minst sex månader. Viktigt att tänka på är att tänka på hur en lyfter övervikt med barnet. Att tänka på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som berör, fysisk, psykisk och social hälsa.

Det är därmed viktigt att skolhälsovården arbetar preventativt och endast med barn med okomlicerad övervikt. Om barnet har den kroniska sjukdomen obesitas ska primärvård kontaktas.


Ytterligare information:

För dig som är nyfiken på vilken behandling som finns för barn i Sverige: Inventering och sammanställning av barnfetmabehandling

Statistik från BORIS (Barnobesitasregister i Sverige): Årsrapport 2017

Artikel i branschtidningen Vårdfokus: Ojämlik vård av barnfetma