Du räknas - skola

Energidryck


Trots att det gjorts branschöverenkommelser kring förjsäljning av energidrycker till barn under 15 år är det idag många ungdomar som förtär energidryck i skolan. En energidryck på 250 ml motsvarar koffeininnehållet i 1,5 dl kaffe. De flesta studier kring energidryckens påverkan har undersökt hur vuxna påverkats av enegidryck. Då barn och ungdomar väger mindre än vuxna blir koffeinets effekter mer markant. Det betyder att om en vuxen person och ett barn dricker 1,5 dl kaffe märker barnet av koffeinets effekter mer än den vuxna personen.

Effekterna av intag av energidrycker kan resultera i hjärtklappning, huvudvärk, sömnlöshet, ökad vakenhet, ökad mental aktivitet. Vilket gör att barn och ungdomar får svårare att koncentrera sig i skolan och därmed sämre inlärningsförmåga.

Hur ser de ut på din skola?

Är det många barn och ungdomar som dricker energihaltiga drycker på er skola? Har skolan tagit gjort ett aktivt val att förhindra att energidrycker brukas på skolområdet? Eller har skola kanske skrivit en policy? Vi vill gärna veta hur er skola ser på energidrycker, mejla till cassandra.saaf@hobs.se


Länkar

Allmän information från Livsmedelsverket om energidryck: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/drycker-och-alkohol/energidrycker

Livsmedelsverket om riskhanteringsåtgärder: Riskhanteringsåtgärder för att hålla nere intaget av energidrycker/koffein bland barn och unga