Din åsikt räknas!

Denna undersökning är framtagen av oss och projekt jämlik vård och ökad egenmakt. Den riktar sig till dig som har genomgått en obesitasoperation. Det tar endast 3 minuter att svara på enkäten! För att vi ska kunna arbeta för att du ska få den bästa vården och bemötandet behöver vi veta hur du har upplevt den hittills. Din åsikt är viktig för att vi ska kunna driva arbetet för en jämlik vård vidare. Alla svar är anonyma och resultaten kommer att användas för att öka förståelsen och kunskapen om patienternas upplevelser. Tack på förhand!

Enkät