Din åsikt räknas!
WHO klassifierade sjukdomen Obesitas/fetma som en kronisk sjukdom redan 1997.
I Sverige har man länge benämnt sjukdomen under namnet Fetma.

Vi undrar nu vad du skulle föredra att sjukdomen benämns som?
Obesitas (som är det försvenskade namnet av Obesity) eller Fetma?

Gör din röst hörd!!


Fetma eller Obesitas?