Din åsikt räknas!

Vad är hetsätningsstörning? 

Du kan ha hetsätningsstörning om du ofta och återkommande äter utan att kunna kontrollera dig, och får i dig stora mängder mat på kort tid. Efteråt upplever du skuldkänslor och skamkänslor. 

Hetsätningsstörning kallas även för BED, efter engelskans binge eating disorder. Precis som vid ätstörningen bulimi innebär det att man har problem med hetsätning, men med skillnaden att man inte försöker göra sig av med det man ätit efteråt.

Källa: 1177 

Läs gärna mer om hetsätningsstörning på 1177 


Innan du läste texten ovan visste du vad hetsätningsstörning var för något?

 Har du någon gång upplevt att du hetsätit på det sättet som beskrivs här ovan?