Din åsikt räknas!

Bemötande inom vården

HOBS får ofta höra berättelser om hur personer som lever med övervikt eller obesitas/fetma blir bemötta inom vården. 

Vi lyfter ofta frågan men behöver mer underlag från er i form av antalet och vart det är mest vanligt förekommande. 

Alla svar är anonyma


Har du upplevt ett dåligt bemötande i kontakt med vården?

Har du som lever eller levt med övervikt eller obesitas/fetma någon gång upplevt ett dåligt bemötande i din kontakt med vården?

Nedan kan du välja mer än ett allternativ att kryssa i.