Vittnesmål från patienter

Publicerad 2021-08-20

Vi får fortfarande in berättelser från er patienter om hur ni blivit bemötta i vårdsammanhang. Många av vittnesmålen pekar på att de finns stora brister i bemötandet inom sjukvården. Flera patienter beskriver att de inte längre besöker vården med rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling eller få en felaktig diagnos. Detta måste få ett slut.
Fortsätt att dela era berättelser med oss så att vi kan sprida vidare detta i kontakt med sjukvården så vi kan förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården.
Tack till er som valt att dela era berättelser, vi är många som delar liknande upplevelser ❤
Länk till enkätundersökning: