Vill du bidra med din språkkunskap?

Publicerad 2019-06-19

Vi söker dig som vill göra en ideell insats och hjälpa till och översätta vår film till andra språk än svenska och engelska. Vill du kanske bättra på ditt CV eller bidra till att fler med andra språkkunskaper kan få ta del av vår film nolltolerans mot viktstigma 🌟
Arabiska?
Franska?
Spanska?
Kurdiska?
Somaliska?
Med mera 🌟