Vi lyfter er fråga i Regional processteam i Västra Götaland

Publicerad 2020-08-25

I dag är HOBS i Göteborg och medverkar på mötet om Ohälsosam vikt hos barn med Regional Processteam (RPT) Västra Götaland!
Syftet med RPT:
  • Klargöra vem i vårdkedjan som gör vad för mer framgånsrik förebyggande insatser och behandling.
  • Tillvarata patientfamiljernas synpunkter i större grad vad gäller utformande av vårdprogram. 
  • Sammanfatta evidens för vilka nya förebyggande insatser och behandlingsalternativ som är framgångsrika för ohälsosam viktutveckling - stöd åt en mer kunskapsbaserad vård. 
  • Stärka det preventativa arbetet och obesitasvården så den leder till vård på lika vilkor. 
HOBS är delaktiga processen och vi arbetar för att göra din röst hörd. Vi vill att du som anhörig till barn som lever med övervikt eller obesitas eller om du är ungdom (13-18 år) också ska vara delaktig. Maila oss på info@hobs.se om du vill veta mer eller om du har frågor du vill vi lyfter.

ST: bild på Jovanna Dahlgren, överläkare på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus och professor i pediatrisk endokrinologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg, som pekar på en stor tv-skärm.