Vår nästa Ambassadör?

Publicerad 2020-07-07

Vi på HOBS brinner för att motverka viktstigma, minimera fördomar mot de som lever med övervikt och obesitas och att sprida kunskap om den kroniska sjukdomen obesitas.
HOBS är ett ideellt riksförbund som kämpar för att få till nationella riktlinjer inom vården och allas rätt till en jämlik vård. Vi behöver fler ambassadörer som kan vara med i vårt viktiga arbete. Kanske du har idéer och erfarenhet som du vill dela med dig av?
Oavsett om du vill vara med som ambassadör för HOBS eller ej så kan du ta del av vår ambassadörsutbildning. Här kan du lära dig mer om HOBS, om övervikt och obesitas. Helt gratis och digitalt. Du hittar utbildningen här:
Är du intresserad av att bli ambassadör för HOBS eller ta del av vår ambassadörsutbildning? Skicka iväg ett mail till ambassador@hobs.se
"Själva kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket." Helen Keller