Vår ambassadör Orley!

Publicerad 2022-05-22

Se filmen där HOBS ambassadör Orley delar med sig av sin berättelse om hur det var att växa upp som ett barn med obesitas. Hur han dagligen möttes av fördomar och hur det fick honom att må och känna sig: https://www.youtube.com/watch?v=t59z_kMmmzg
Idag vet Orley att de fördomar han mötte inte är sanna och han stöttar andra som lever med obesitas. Via sin TikTok-kanal når han framför allt barn och unga som blir stärkta av hans freestyle-rap om obesitas.
Som ambassadör för HOBS är han en förebild som är med och påverkar samhället i positiv riktning!
Vill du också vara med och bidra till förändringen? Gå in på www.hobs.se/ambassador och läs mer.