Tack för ert engagemang

Publicerad 2020-11-06

Från Socialstyrelsen:
"Vi på Socialstyrelsen som arbetar med de nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vill tacka alla som via HOBS chatt och enkät har delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter på obesitasvården. Även om alla frågor inte blev besvarade under de två chattillfällena så har Socialstyrelsen mottagit era synpunkter och vi tar med oss dessa i det fortsatta arbetet. Under vårt arbete har vi pågående kontakt med HOBS i deras egenskap av patientföreträdare. Socialstyrelsen planerar att publicera remissversionen av riktlinjerna under hösten 2021, och då kan alla som så önskar ge feedback på riktlinjerna."
 
Vi på HOBS vill också passa på att tacka er patienter för att ni tog er tid att besvara Socialstyrelsens frågor. Utan era synpunkter kan vi inte göra vårt arbete. Ni var många som besvarade enkätundersökningen och alla 528 svar har skickats vidare till Socialstyrelsen! Åter igen, tusen tack för ert engagemang!
 
[ST: Tecknade människor som skriver på datorn]