Spetspatient

Publicerad 2019-11-18

Idag är vi på konferens spetspatient! Där diskuteras en personcentrerad vård där patienten blir medskapare av vården och hur vi patienter kan förändra på systemnivå.

En spetspatient är en patient eller närstående som själv har erfarenhet av obesitas/fetma vård och som kan dela med sig av sina erfarenheter i syfte att öka kunskapen, förbättra vården och stötta andra patienter.

En spetspatient kan ha spetskompetens inom:

  • sin egen sjukdom
  • sin behandling
  • hur hen upplevt vårdens bemötande
  • vad som är tillräckligt antal vårdtillfällen
  • hur behovet av eftervård ser ut
  • vilka systemförändringar som skulle behövas
  • En spetspatient är någon som är medskapande i sin vård