Säg nej till Viktstigma!

Publicerad 2019-05-18

Varje dag kränks personer som lever med obesitas/fetma av vården, politiker, familj, kolleger & vänner.

Stigmatiseringen kring en kroppsstorlek finns överallt & är så normaliserat att de ibland går förbi obemärkt.

Fördomar grundar sig i okunskap om en viss grupp som i förlängningen bidrar till stigmatiserIng av folks kroppar. Stigmatiseringen leder till att personer med obesitas marginaliseras, att en inte får ta del av vården på samma villkor, en kan nekas jobb eller till och med utesluts ur sociala sammanhang vilket kan leda till psykisk ohälsa.

Men vi på Riksförbundet hobs anser att stigmatisering kopplat till storlek & vikt är oacceptabelt.

Vi måste sluta normalisera att vikt är något att ”skämta” om. Precis som att de inte är okey att skämta om någons ursprung, sexuella läggning, kön/könsidentitet etc. Kunskapen om obesitas måste öka, obesitas är en kronisk sjukdom som inte ska påpekas eller skojas om från omgivningen.

Filmen och allt arbete med att öka kunskapen är möjligt tack vare finansiering från Arvsfonden