Personer som lever med BMI 40 och däröver har nu Socialstyrelsen identifierat som riskgrupp.

Publicerad 2020-04-17

Personer som lever med BMI 40 och däröver har nu Socialstyrelsen identifierat som riskgrupp.

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen gjort en utredning där man har Identifierat riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i COVID-19.

En av dessa åtta mest utsatta riskgrupper är personer som lever med BMI 40 och däröver.

Läs mer här