Patientundersökning om obesitasoperationer visar på alarmerande brister i vårdkedjan

Publicerad 2020-10-15

Vår patientundersökning om obesitasoperationer visar på alarmerande brister i vården. Resultatet är tydligt, patienter känner ett stort behov av ytterligare information och eftervård.
För att förbättra vården har vi identifierat fyra åtgärder:
1. Samlad information
2. Samtalsstöd
3. Fler vårdmöten med dietist
4. Öka kunskapen i primärvården och årlig kontroll
Genom att sprida resultatet av vår undersökning vill vi bidra till att skapa en mer patientcentrerad vård. HOBS verkar för att öka kunskapen och agera som en bro mellan patientgrupp och vårdgivare.
Hela patientundersökningen kan du läsa här
Undersökningen är genomförd i vårt @arvsfonds finansierade projekt.
Har du frågor om undersökningen så är du välkommen att maila cassandra.saaf@hobs.se