Patientens resa genom fördomar

Publicerad 2020-11-03

Idag, föreläser HOBS generalsekretare Jenny Vinglid på Läkartidningens webbseminarium!
Ett seminarium om den kroniska sjukdomen fetma/obesitas som ska belysa problemen både ur patientens och allmänläkarens perspektiv.
Jenny kommer föreläsa om hur stigmatisering som en patient som utvecklat övervikt eller obesitas i tidig ålder genomlever och hur vi som vuxna måste bli bättre på att ta ansvar och ge barn och unga möjlighet till en jämlik hälsostart i livet.
Övriga deltagare är bland andra Marcus Lagerström, psykolog och doktorand vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Ylva Trolle Lagerros, överläkare och docent vid Överviktscentrum i Stockholm.
Ni vet väl om att ni kan boka in någon av oss eller våra ambassadörer för föreläsningar, kunskapsökning eller bara dialog för hur vi gemensamt kan förbättra vården och bemötandet.