Över 12000 har nu ökat sin kunskap om övervikt och obesitas genom vårt utbildningsmaterial.

Publicerad 2019-05-12

Över 12000 har sökt och velat ökat sin kunskap om övervikt och obesitas. Över 1500 personer från främst elevhälsan, förskolan, rektorer samt folkhälsosamordnare har tagit del av våra utbildningar som är direkt framarbetade utifrån ungdomarnas och föräldrarnas önskemål om hur man ska bemöta målgruppen. Frågan man kanske ställer sig är, behövs verkligen det här? Denna kunskapen har man väl redan?

Nä detta är otroligt efterfrågat! Och det märker vi på den responsen vi fått på våra utskick.
”Så otroligt bra att ni tar fram detta, vi famlar i mörker”
Äntligen ett bra material där ni tydligt lyfter fram exempel som vi möter i vår arbetssituation”
Men även
”Tack för materialet, men det här problemet har vi inte på vår skola”
"Tack för att ni informerar oss men vi har inte feta barn hos oss som mår dåligt”

Vi har idag tack vare finansiering från Arvsfonden nått ut till 11 av 21 län i Sverige! Vi jobbar för fullt på att nå ut till alla!

Ni får naturligtvis hjälpa oss att sprida målgruppens budskap om hur man vill bli bemött!