Öppet brev till Region Jönköping efter beslut om behandling av sockerberoende

Publicerad 2021-04-28

Tillsammans med HOBS Jönköping har vår generalsekreterare skickat följande brev till Johan Carlsson som är utvecklingschef på Bra liv (Regionens vårdcentraler). Region Jönköping har beslutat att införa ett utvecklingsprojekt för behandling av sockerberoende för patienter som lever med en övervikt eller obesitas.  (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/det-har-ar-ett-problem-som-ar-mycket-storre-an-vi-kan-ana

Hej Johan,

Jag kontaktar dig i egenskap av Generalsekreterare för Riksförbundet HOBS som är Sveriges enda patientorganisation för personer som lever med övervikt eller obesitas. 

Det har kommit till vår kännedom att Ni inom Region Jönköping har fattat beslut om och även inlett ett utvecklingsprojekt för behandling av ”sockerberoende” för personer med övervikt och obesitas inom primärvården. Anledningen till att detta har kommit till vår kännedom beror på att vår lokala förening i regionen fått ta emot ett stort antal samtal och e-mail från oroliga personer inom den patientgrupp som vi representerar.  Oron som förs fram handlar om det här är en trovärdig och patientsäker behandling.

Som patientorganisation utan formell medicinsk kunskap konsulterar vi alltid aktuella frågeställningar med vårt expertråd som består av Sveriges och Europas främsta forskare och experter inom området för behandling av övervikt och obesitas. Vi har i detta rådgjort med Ingrid Larsson, vetenskaplig sekreterare i SFO (Svensk förening för obesitas forskning) och en av landets främsta näringsfysiologer och docent, med flertalet uppdrag åt bl.a. Socialstyrelsen. Jag bifogar hennes svar och återkoppling på vår fråga till henne rörande detta projekt hos Er.

Givet detta ställer vi oss ytterst frågande till ert beslut och jag skulle vilja ta del av den vetenskaplig evidens som ni grundar detta beslut på.

Vi arbetar aktivt för att stärka patientsäkerheten vid behandling för patienter som lever med övervikt eller obesitas.  För oss är det av största vikt att all behandling för övervikt och den kroniska sjukdomen obesitas genomförs baserat på vetenskaplig evidens. Att besluta och även inleda ett utvecklingsprojekt för en diagnos som inte existerar och som saknar vetenskaplig evidens ställer vi oss mycket frågande till.

HOBS är även delaktiga i arbetet som Socialstyrelsens driver kring nationella riktlinjer för behandling av barn och vuxenobesitas och som kommer att publiceras senare i år. I dess riktlinjer nämns inget om sockerberoende eller den här sortens behandling som ni besluta om och genomför.

Vi ser framemot att ta del av den vetenskapliga evidens som ert beslut grundar sig på då det inom svensk sjukvård krävs att man behandlar utifrån evidens och att behandling sker utav en fastställd diagnos.

Vi ser fram emot att skyndsamt få svar från Er med anledning av denna e-post

Jenny Vinglid
Generalsekreterare
Monica Andreasson
Ordförande HOBS Jönköping

 

Vi ställde frågan till Ingrid Larsson se hennes svar här