Nytt patientmaterial från Dietisternas Riksförbund för dig som genomgått en obesitasoperation

Publicerad 2021-02-10

Dietisternas Riksförbunds Sektion, för dietister inom bariatrisk kirurgi har tagit fram det här patientmaterialet och kunskapsinformationen för både dig som patienten men även för dig som möter målgruppen i ditt arbete inom hälso- sjukvården.
Det finns många missuppfattningar om kost och viktförändringar efter bariatrisk kirurgi och kostbehandlingen varierar mellan olika behandlingscentra. Därför har nu DRF tagit fram ett kunskapsunderlag och en patientbroschyr om kostbehandlingen efter bariatrisk kirurgi. Arbetet med materialet har skett inom ramen för insatser som främjar arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och baseras på 170 vetenskapliga rapporter inom ämnesområdet.
Materialet hittar du här