Nordic Obesity Alliance

Publicerad 2021-03-04

Idag vill vi berätta om ett nytt samarbete som har vi varit med och startat. En nordisk obesitas allians. Tillsammans med våra nordiska länder kommer vi driva patientfrågor på en ny nivå. Vi kommer föra vidare era erfarenheter och tankar samtidigt som vi får tillgång till nya perspektiv och arbetssätt att driva frågan om en jämlik vård för alla, oberoende av storlek. Tillsammans så kommer vi driva våra frågor starkare, att alla har rätt till ett respektfullt bemötande och att vården som utformas är patientcentrerad.
Vi kommer fortsätta att sprida kunskap om att obesitas är en kronisk sjukdom och vilka behov vi som lever med obesitas har och vilka förändringar måste ske inom vården och i samhället. 
Läs mer här : https://nordobesity.com/
[ST: Nordic obesity alliance- logga]