Nationella riktlinjer

Publicerad 2021-03-25

Idag deltar HOBS tillsammans med Socialstyrelsen och många andra inom obesitasområdet för att ta fram nationella riktlinjerna vid obesitas. Här framför vi era erfarenheter av sjukvården, hur ni vill bli bemötta och vilken behandling som fungerar och vilket stöd som efterfrågas.
Arbetet kring de nationella riktlinjerna kommer fortsätta under året så fortsätt att skicka in era berättelser om bemötande, så vi i vår tur kan dela detta vidare så att sjukvården kan bli mer patientcentrerad.

Här fyller du i enkäten, du är helt anonym: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62
Dela och sprid till ert nätverk!
[ST: Man sitter ner och har en blodtrycksmätare runt armen].