Läs debattartikeln – Sjukvård för fetma har blivit en klassfråga

Publicerad 2021-04-09

Den 23 mars 2021 publicerades en debattartikel i DN Debatt – underskriven av oss och fyra andra intresseorganisationer – om att tillgång till fetmabehandling har blivit en klassfråga i Sverige. Syftet med debattartikeln är att uppmärksamma att krafttag behövs för ökad och jämlik tillgänglighet av evidensbaserad vård av fetma.

--

I Sverige lever drygt 1 miljon vuxna och 150 000 barn med folksjukdomen fetma. Trots detta erbjuds endast en bråkdel av personer med fetma behandling inom ramen för hälso- och sjukvården. Fetmavården är alltså både ojämlik, men även till viss del obefintlig i Sverige.

Många primärvårdsenheter har varken resurser eller kunskap att behandla obesitas, och medicinska specialistenheter finns bara på några få ställen i landet. Under pandemin har också antalet fetmaoperationer minskat – förutom i den privata sektorn. Konsekvensen av vår ojämlika fetmavård i Sverige blir att den socioekonomiskt redan utsatta patientgruppen med fetma i större utsträckning själva behöver betala för sin sjukvård.

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för obesitasvård som ska vara klara för remiss under året. Vår förhoppning är att riktlinjerna ska ge en tydlig plattform för vården att prioritera behandling utifrån. Men då tillgången till den redan otillräckliga fetmavården minskat ytterligare under coronapandemin, i kombination med att politikerna inte agerar, blir ekvationen omöjlig.

Krafttag behövs alltså för ökad och jämlik tillgänglighet av evidensbaserad vård av fetma. Och politiskt ansvariga måste agera – tillgång till fetmabehandling har blivit en klassfråga i Sverige.

Läs debattartikeln här:

PDF

Länk till debattartikeln på dn.se