Inblick av sammanställningen

Publicerad 2020-07-08

Nu dröjer det inte länge innan vi kommer publicera sammanställningen av enkätundersökningen och djupintevjuerna för personer som genomgått en obesitasoperation. Vi är så tacksamma för er som valde att besvara vår undersökning!

Redan nu får ni en liten inblick av sammanställningen. Patienter fick besvara frågan: "Hur har du upplevt att det varit att hantera följande efter att genomgått en obesitasoperation”: 424 st besvarade frågan som uppgav att det som upplevdes som mest utmanande var självbilden och nya kost och matvanor, medans relationer och vitamin och mineraltillskott var minst utmanande. Att självbilden varit den mest utmanande, med 53% tyder på att de krävs mer information och mer samtal om vilka känslor som kan uppkomma efter en obesitasoperation, men framförallt att det erbjuds möjlighet att samtala och få stöd. Vi vill redan nu tipsa om vårt forum för obesitasoperationer där du kan ställa frågor, få stöd och stötta andra. Forum: https://www.hobs.se/zone/operationsforum