Hur är det är leva med en hetsätningsstörning och hur prioriteras en patient med hetsätningsstörning inom vården?

Publicerad 2019-09-24

Naggie berättade igår under sin föreläsning i Jönköping om hennes hetsätningsstörning, hur hon sent under uppväxten fick veta att hennes ätbeteendet var en hetsätningsstörning. Hetsätningen fick henne att känna mycket skuld och skam känslor. Kunskapen om hetsätningstörning behöver öka och därmed vården.

Det talas sällan om hetsätningsstörning trots att det är en av det vanligaste ätstörningarna. Imorse visade TV4 att väntetiden för vård var längs för personer som lever med obesitas/fetma, hela 49 dagar, medans det tar i genomsnitt 29 dagar för underviktiga att få vård.
Dags att reflektera över varför personer som lever med obesitas/fetma och övervikt får vänta längst?