HOBS Möter Ata Ghaderi

Publicerad 2020-06-08

Om ni missade HOBS Möter  Ata Ghaderi kan ni se intervjun här. Ata arbetar som psykolog på Stockholms centrum för ätstörningar, Forsknings- och utvecklingsenheten. Han svarar bland annat på:

Vad är skillnaden mellan att överäta och hetsäta?
Hur vet jag att jag har en hetsätningsstörning?
Vad finns det för behandlingar mot hetsätningsstörning?
Hur kan självhjälp vid hetsätning se ut?


ST: Bild på Ata Ghaderi.