Friskvårdsgrupper i Kungsbacka

Publicerad 2019-11-14

När samverkan fungerar ⭐️ Idag deltog vi som patientorganisation när Kungsbacka kommun och deras friskvårdsgrupper tog emot en delegation från Roskildes kommun i Danmark.
I över 10 års tid har man bedrivit friskvårdsgrupper i Region Halland. En region där politiker vågat tänka utanför boxen och ser att samverkan är nyckeln till framgång. Varje vecka återkommer 116 barn med obesitas till de 14 olika fysiska aktiviteter friskvårdsgruppen anordnar.
Barn med obesitas vill aktivera sig, barn vill känna rörelseglädje frågan handlar om trygghet och anpassning. Med det enklaste medlet som finns idag dvs LYSSNA på vad barnen vill kan vi vuxna skapa rörelseglädje. Genom att tänka utanför boxen och våga samverka det är då vi lyckas!
Det ska vara en självklarhet att varje kommun i Sverige erbjuder friskvårdsgrupper för barn med obesitas eller psykisk ohälsa. Alla barn har rätt till en jämlik friskvård