Fortsätt bidra till en minskad smittspridning

Publicerad 2020-09-18

I gårdagens (17/9) presskonferens underströk Folkhälsomyndigheten att det arbete vi alla gör för att bidra till minskad smittspridning är fortfarande viktigt att hela tiden ta med sig. Bland annat förklarade Folkhälsomyndigheten vilket typ av test du bör ta. Det finns två typer av test: PCR-test och antikroppstest. Misstänker du att du har symptom för Covid-19 är det ett så kallat PCR-test du ska få gjort. Ett sådant test tas från näsan, ibland längre in från svalget och ibland kombinerar man de bägge. 40% av de PCR-test som tas nu i Sverige är genom egenprovtagning. När du tar ett prov på dig själv rekommenderas du att ta prov från näsa, svalg och saliv. Prover bör tas i första sjukdomsveckan gärna under de fyra första sjukdomsdagarna efter det att symtom har uppstått. 

 
Vanliga symtom för Covid-19 är (Källa: Folkhälsomyndigheten):
  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk
  • illamående

Den andra typen av test är ett antikroppstest. Detta ska du ta efter du tillfrisknat och det kan visa om du haft en Covid-19 infektion. Antikroppar börjar bildas efter den första sjukdomsvekan. Har du varit sjuk och misstänker att det är Covid-19 så rekommenderas du att ta ett antikroppstest från den andra - tredje veckan och framåt efter sjukdomsveckan för att se om det finns antikroppar. Antikroppstest tas normalt genom ett blodprov.
 
Om du har förkylningssymtom som är snabbt övergående så behöver du inte ta ett PCR-test, men, du rekommenderas att stanna hemma i två dygn även utan symtom för att försäkra dig om att du inte har en infektion. Insjuknar du och blir sämre ska du testa dig. Läs mer på 1177.se om hur du går tillväga för att testa dig i din region, det kan se lite olika ut bereonde på var i Sverige du bor. Om du behöver ta dig till en vårdgivare för att ta ditt PCR-test så ska du göra det väldigt försiktigt med säkert avstånd från andra. Och, viktigt att tänka på att när du väntar på svar från provttagningen är att du undviker kontakt med andra och stannar hemma från skola eller arbete. Gäller även fritidsaktiviter. Skydda andra och håll avstånd. Stanna hemma tills du vet om du har Covid-19 eller ej.
 
Fortsätt att vara rädd om dig och de i din närhet.