Första pilotskolorna klara

Publicerad 2022-12-15

De första pilotskolorna inom projektet Jag räknas är nu på plats och de första fem faktabaserade utbildningsmodulerna för personal inom skolan och elevhälsan är snart klara.

Under 2022 har HOBS, med finansiering från Allmänna arvsfonden, startat projektet Jag räknas. Syftet med det 3-åriga projektet är att bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Under hösten har projektet presenterats genom en rad föreläsningar för både skolpersonal, elevhälsan och allmänheten. Projektet har också medverkat vid flera olika evenemang, såsom BORISdagen, Fokus Patient, TP-dagen i Halmstad och Barnobesitasdagen i VGR.

Redan nu har två skolor i Lomma kommun anmält sig som pilotskolor. De två skolorna är Strandskolan, som är en f-3 skola och Fladängskolan som är en f-6 skola. Pilotskolorna kommer vara med och testa och utvärdera materialet som tas fram inom projektet innan det sprids vidare till fler skolor.

Projektet samverkar med Skolsköterskornas riksförbund och har under hösten även etablerat samarbete med Friends.

I början av nästa år kommer HOBS expertgrupper och pilotskolor att utvärdera det material som tagits fram, innan det kommer att delas på HOBS hemsida. Ytterligare fem utbildningsmoduler kommer att spelas in och utvärderas under 2023. De kommer kommer vara scenariobaserade utifrån olika otrygga miljöer i skolan och finnas tillgängliga på HOBS hemsida.

Läs mer om projektet på hobs.se/jagraknas