Föreläsning för Angereds Närsjukhus

Publicerad 2021-02-03

Idag var HOBS med och berättade om sina pågående projekt och verksamhet för specialistcentrum för barn och unga på Angereds Närsjukhus.
Vi pratade om hur viktigt det är att se obesitas utifrån ett helhetsperspektiv, där både fysisk, psykisk och social hälsa är viktiga byggstenar. Vilka utmaningar som sjukvården står inför och även hur viktig patientperspektivet är, därför är vi så tacksamma för er som engagerar er och som bidrar med era perspektiv och erfarenheter om hur ni vill utforma obesitasvården.
Tack till Arvsfonden för att ni hjälper oss driva arbetet för en jämlikvård.
[ST: En dator med en bild på tecknade barn & ungdomar samt en bild på Jenny Vinglid].