Folkhälsodalen

Publicerad 2020-09-01

I går, måndag 31/8, deltog HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid på Folkhälsodalen tillsammans med Joanna Uddén Hemmingsson ordförande i SFO - Sveriges förening för obesitasforskning, i ett panelsamtal med Dag Larsson (S) och Marie Morell (M) med tema obesitas - en fråga av vikt.
 
Viktig och bra diskussion! Där vi alla ser behovet av en fungerande obesitasvård och som behöver stärkas upp.
 
ST: fem personer står i rad vid fem små bord