Fas 3 Västra Götaland

Publicerad 2021-04-29

Vi har varit i kontakt med flera patienter från Region Västra Götaland som hört av sig till oss om hur en ska gå tillväga för att bli erbjuden vaccinet. Vi har kontaktat region Västra Götaland som hänvisar till deras preliminära vaccinationsplan som beskriver “VGR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ålder är den viktigaste riskfaktorn. Avgränsning utifrån många olika medicinska tillstånd, med varierande allvarlighetsgrad, kräver identifiering och uppsökning vilket fördröjer vaccinationen”.

Vi tolkar detta som att: du som lever med ett BMI över 40 kommer erbjudas vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått.

Vi fortsätter att undersöka hur de olika regionerna väljer att tolka riskgruppsprioriteringen. Har du varit i kontakt med din vårdcentral, blivit nekad eller erbjuden vaccinet för att du lever med ett BMI över 40 så vill vi gärna ta del av din berättelse, skriv till info@hobs.se